Committees

Last updated date : 2023/08/23

The 17th Working Group of Taiwan Epilepsy Medical Association

Including "International Affairs Committee", "Epilepsy Guidelines Committee", "Educational Research Committee", "Academic Conference Committee", "Research and Development Committee", "Communications Committee", "Public Regulations Committee" , "Pediatric Epilepsy Committee", "Epidemiological Genetics Committee".

List of the 17th Working Group

The term of office is from 2023 to 2025

 
 • International Affairs Committee

  Convener

  Chuang, Yao-Chung / Chen, Chien

  Member

  Kwan, Shang-Yeong (Consultant) / Lin, Jainn-Jim / Chang, Bao-Luen / Chen, Lu-An / Tsai, Ming-Chen

  Member

  Kwan, Shang-Yeong (Consultant)

  Lin, Jainn-Jim / Chang, Bao-Luen

  Chen, Lu-An / Tsai, Ming-Chen

 • Epilepsy Guidelines Committee

  Convener

  Chen, Ta-Cheng / Lim, Siew-Na

  Member

  Chou, I-Ching / Lee, Chia-Ju / Fan, Ying-Chi / Fan, Pi-Chuan / Chang, Ming-Yuh / Hsu, Yi-Ting / Chen, Tsang-Shan / Tseng, Wei-En / Tung, Hsin / Tsai, Min-Lan

  Member

  Chou, I-Ching / Lee, Chia-Ju

  Fan, Ying-Chi / Fan, Pi-Chuan

  Chang, Ming-Yuh / Hsu, Yi-Ting

  Chen, Tsang-Shan / Tseng, Wei-En

  Tung, Hsin / Tsai, Min-Lan

 • Educational Research Committee

  Convener

  Hsieh, Liang-Po / Hsin, Yue-Loong

  Member

  Lee, Chi-Hong / Tung, Hsin / Fan, Ying-Chi / Lin, Chih-Hsiang

  Member

  Lee, Chi-Hong / Tung, Hsin

  Fan, Ying-Chi / Lin, Chih-Hsiang

 • Academic Conference Committee

  Convener

  Hsu, Chung-Yao / Lin , Chun-F

  Member

  Kuo, Chung-Chin (Consultant) / Lee, Cheng-Chia / Lee, Chi-Hong / Hung, Pi-Lien / Chuang, Yao-Chung

  Member

  Kuo, Chung-Chin (Consultant)

  Lee, Cheng-Chia / Lee, Chi-Hong

  Hung, Pi-Lien / Chuang, Yao-Chung

 • Research and Development Committee

  Convener

  Lin, Kuang-Lin / Tsai, Meng-Han

  Member

  Hsin, Yue-Loong / Chou, Chien-Chen / Wu, Yi-Jen / Tung, Hsin / Peng, Hsu-Peng

  Member

  Hsin, Yue-Loong / Chou, Chien-Chen

  Wu, Yi-Jen / Tung, Hsin

  Peng, Hsu-Peng

 • Communications Committee

  Convener

  Chang, Ming-Yuh / Cheng, Mei-Yun

  Member

  Chu, Yen-Ju / Chiang, Hsing-I / Chiang, Kuo-Liang / Chang, Chun-Wei / Liao, Ting-Wei

  Member

  Chu, Yen-Ju / Chiang, Hsing-I

  Chiang, Kuo-Liang / Chang, Chun-Wei

  Liao, Ting-Wei

 • Public Regulations and Health Care Related Committees

  Convener

  Tseng, Yuan-Fu / Chen, Lu-An

  Member

  Lee, Hsiu-Fen / Hsieh, Hsiang-Yao

  Member

  Lee, Hsiu-Fen / Hsieh, Hsiang-Yao

 • Pediatric Epilepsy Committee

  Convener

  Lee, Wang-Tso / Chou, I-Ching

  Member

  Lin, Kuang-Lin / Chang, Ming-Yuh / Tsai, Min-Lan / Chiang, Kuo-Liang / Hsu, Ting-Rong

  Member

  Lin, Kuang-Lin / Chang, Ming-Yuh

  Tsai, Min-Lan / Chiang, Kuo-Liang

  Hsu, Ting-Rong

 • Epidemiological Genetics Committee

  Convener

  Liu, Yo-Tsen / Tsai, Meng-Han

  Member

  Lee, Wang-Tso / Chou, I-Ching / Chang, Bao-Luen

  Member

  Lee, Wang-Tso / Chou, I-Ching

  Chang, Bao-Luen